Jacek Wnuk

Architekt IARP

 

 

absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

 

posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

członek Izby Architektów RP – LO-0671