Maria Raszkiewicz

inż. architekt

 

 

dyplomantka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej