adaptacja budynku dawnego sztabu dowództwa na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmie

 

 

lokalizacja: Chełm, woj. lubelskie
status: zrealizowano
projekt: 2013
Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna

I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Chełmie

 

budynek wpisany do rejestru ochrony zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/7

 

Autorzy:
Małgorzata Domagało | Jacek Wnuk

Współpraca:
Marta Michałowicz | Czarek Dałek

 

 

 

powierzchnia zabudowy 866,35 m2
powierzchnia netto w budynku: 1509,43 m2
kubatura budynku : 9123,50m3

 

 

Projektowana przebudowa obejmuje:
- 19 sal lekcyjnych do zajęć indywidualnych
- 5 sal zbiorowych (sale do nauki teorii muzyki i rytmiki)
- salę kameralną o odpowiedniej akustyce na ok. 70m osób
- salę koncertową o odpowiedniej akustyce na ok. 191 osób
- niezbędne pomieszczenia administracji
- pokoje socjalno – nauczycielskie
- bibliotekę
- pomieszczenia gospodarcze i higieniczno – sanitarne
- szatnię na okrycia wierzchnie dla ok. 200 osób
- halle, przestrzenie wspólne