adaptacja budynku dawnej organistówki przy parafii p.w. św. Wojciecha na przedszkole 1-oddziałowe

lokalizacja: Łódź, ul. Rzgowska 240
status: pozwolenie na budowę
projekt: 2013
Inwestor: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Wojciecha

 

Przebudowywany obiekt położony jest w ścisłym sąsiedztwie kościoła św. Wojciecha wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/118, a sam budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Przedszkole będzie działać jako kolejny oddział istniejącej na terenie parafii placówki 2-oddziałowej.

 

Autorzy:

Małgorzata Domagało |  Jacek Wnuk

Współpraca:

Marta Michałowicz